Verbouwen zonder grenzen

Samen met Jan Jaap Huisman naar Frankrijk geweest voor een week voor het tv programma ‘Verbouwen zonder grenzen’ , deze aflevering is te zien op 16 April 2013 bij RTL 4 om 21:30 uur.

 

klussenier Chris millenaar Aalsmeer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

BTW verlaging voor verbouw en reonvatiewerken.

Bouwen

Het kabinet en D66, CU en SGP gaan de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:

  • Een BTW-verlaging van 21 naar 6% voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar, ingaand 1 maart 2013.Woonakkoord

Woonakkoord

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen wordt verlaagd. Dit gaat van 21% naar 6%. Dit is afgesproken in het woonakkoord. Dit akkoord tussen het kabinet, D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is op 13 februari 2013 tot stand gekomen.

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het woonakkoord. Hieronder valt een beleidsbesluit over de tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Details hierover zijn nog niet bekend. Wel zal het beleidsbesluit gebaseerd zijn op de tijdelijke btw-verlaging die gold tussen 1 oktober 2010 en 1 oktober 2011. Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel.

Bron vermelding: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-en-accijns

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Verbouwen zonder grenzen

Naar Frankrijk geweest voor een week voor het tv programma ‘Verbouwen zonder grenzen’ , deze serie begint op 26 februari 2013 bij RTL 4 om 21:30 uur.

 

klussenier Chris millenaar Aalsmeer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Btw-tarief omhoog van 19 naar 21% Wat verandert er?

Btw-tarief omhoog van 19 naar 21%

Wat verandert er?

Het algemene btw-tarief van 19% gaat omhoog naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. De verhoging van de btw wordt vanaf 2013 voor een deel gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De verhoging gaat in per 1 oktober 2012.

Overgangsregeling nieuwbouwwoningen

Er komt een overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht voor 28 april 2012 met een opleveringsdatum na 30 september 2012. Het tarief van 19% blijft voor deze woningen gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013.

Begrotingsakkoord 2013

Dit is een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Bron: website overheid.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ZZP’ers scoren bovengemiddeld

Onderzoek : ZZP’ers scoren bovengemiddeld

 

Bron: Nieuwsbrief MKB en ondernemerschap | Datum van publicatie: 14-06-2012

Onder zzp’ers zijn meer voorstanders dan tegenstanders voor hantering van een omzetcriterium om de hoogte van de zelfstandigenaftrek te bepalen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. Verder blijkt dat zzp’ers bovengemiddeld scoren op de schaal voor ondernemende houding. Dit blijkt ook uit hoe zzp’ers presteren in recessietijd. Zij zitten niet bij de pakken neer.

Glijdende schaal Momenteel heeft een zzp’er recht op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1.225 uur per jaar aan het feitelijk drijven van zijn of haar onderneming besteedt. Dit komt neer op gemiddeld circa 25 uur per week. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te kijken naar alternatieven voor het urencriterium. Daarin is voorgesteld om het urencriterium te vervangen door bijvoorbeeld een omzetcriterium met een glijdende schaal. Men zou dan bij een omzet van meer dan € 10.000 per jaar recht hebben op honderd procent zelfstandigenaftrek en bij een omzet van minder dan € 10.000 naar rato. Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de voorgestelde wijziging. De helft ondersteunt het voorstel, 11% is neutraal en 22% is tegen. Een deel heeft zijn of haar mening niet kenbaar gemaakt (17%). Ook zelfstandigen die momenteel wel aan het urencriterium voldoen, maar niet (volledig) aan deze mogelijke invulling van een omzetcriterium, zijn in meerderheid voor aanpassing.

Ondernemen Verder blijken zzp’ers ondernemende types te zijn. Zij scoren bovengemiddeld op de schaal voor ondernemende houding. De ondernemende houding is gemeten door te kijken naar de innovativiteit, de risicobereidheid en de proactiviteit van zzp’ers. Een proactieve houding is bij zzp’ers het sterkst aanwezig en zij blijken ook te beschikken over een innovatieve houding. De mate waarin zij bereid zijn om risico’s te nemen is relatief laag. In deze tijden is een ondernemende houding welkom, want zzp’ers hebben het niet makkelijk. Zij zitten echter niet bij de pakken neer. Iets meer dan de helft ondervindt negatieve gevolgen van de huidige moeilijke economische omstandigheden. Uit de resultaten valt af te leiden dat zzp’ers in 2011 meer tijd hebben gestoken in het bedrijf, terwijl zij globaal hetzelfde inkomen hebben gerealiseerd. Als gevolg van de recessie is het aantal niet-declarabele uren gemiddeld circa 6 uur hoger uitgevallen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

De Klussenier Sportzomeractie

 

Ook De Klussenier Chris Millenaar is vanaf begin mei tot en met begin augustus 2012 helemaal in de sportsfeer door de diverse grote sportevenementen in Europa. De Klussenier Sportzomeractie speelt in op het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen en bestaat o.a. uit een winactie waarbij mooie prijzen te verdienen zijn.

Bij een getekende opdracht van minimaal € 500,- euro incl. btw kan er meegespeeld worden met de Online prijsvraag, die gericht is de Olympische Spelen. Bovendien ontvangt men gratis het Klussenier Sportzomershirt. Met de Online prijsvraag zijn fantastische prijzen te winnen zoals; een Klussenier voor een week aan het werk, een vaart in De Klussenier Heteluchtballon voor zes personen en méér.

Hoe doe ik mee?

Iedereen kan meedoen aan de Klussenier Sportzomeractie 2012. De voorwaarden zijn:

  • Een getekende offerte van minimaal € 500,- inclusief btw bij  DE Klussenier Chris Millenaar;
  • De offertedatum moet vallen binnen de periode 8 mei 2012 tot en met 26 juli 2012;
  • Werk zoals vermeld in de getekende offerte moet gestart zijn vanaf 8 mei 2012 tot uiterlijk 1 oktober 2012.

Kijk op www.klussenier.nl voor meer informatie over deze actie.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

6% BTW voor schilderwerk bij u thuis.

U als klant kan nog steeds profiteren van 6% BTW op al uw schilderwerk. Ook behangwerk valt onder het lage BTW-tarief van 6  procent. Het behang zelf valt onder het tarief van 19 procent. Dus de werkzaamheden en  het aanbrengen van het behang enerzijds (6 procent) en de levering van het  behang anderzijds (19 procent).
Bron:  Laag BTW-tarief schilderen ook geldig voor twee jaar oude huizen | Financieel | Belasting

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

brandwering voor betere brandpreventie en hogere brandveiligheid

Brandweer en verzekering stellen steeds strengere eisen aan brandpreventie en brandveiligheid.

Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen

in veiligheid tenietdoen; ook de doorvoeringen die gemaakt worden bij het aanleggen van leidingsystemen,

kabelgoten en luchtkanalen moeten brandwerend afgesloten zijn.

 

Compartimentering.

Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag

en brandoverslag tussen brandcompartimenten. Een pand wordt opgedeeld in

brandcompartimenten, en rookcompartimenten. Dit verhindert dat

een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden.

 brandscheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig

te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

vanaf nu ook dakbedekking

Vanaf nu ook de mogelijkheid om u dakbedekking opnieuw te doen met EPDM.

In Europa, Amerika en het Midden-Oosten worden al meer dan 40 jaar, met succes, daken gemaakt met EPDM dakbedekking. Uit onderzoek is gebleken dat de testwaarden van de dakbedekking op deze daken keer op keer de normen, DIN en ASTM – die ten grondslag liggen aan de productie van EPDM dakbedekking, overtreft. Het Duitse Kunststofcentrum SKZ te Würzburg verklaart dat de werkstof EPDM een levensduur van meer dan 50 jaar heeft. Dit is een garantie voor een duurzame en waterdichte vlakdakafdichting. Uit onafhankelijke onderzoeken door instituten zoals het NIBE en Boom blijkt dat EPDM als dakbedekking voor platte daken de meest gunstigste milieu- belastingsfactor heeft. EPDM wordt zonder open vuur aangebracht, is recyclebaar en heeft een zeer lange levensduur.

◊ Een praktijk gebruiksduur van 50 jaar. (SKZ onderzoek maart 2001)
◊ Veilig werken zonder open vuur (NEN 6050).
◊ Vliegvuurbestendig (NEN 6063 :2008).
◊ Een zeer gunstige milieubelastingsfactor.
◊ Blijvend elastisch.
◊ Lichtgewicht ca 1,23 kg/m²/1 mm.
◊ Bitumen– en worteldoorgroeibestendig.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

VCA vol.

Vanaf 22 Januari is DE Klussenier Chris Millenaar VCA VOL Gecertificeerd.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen