geluidkeurmerk voor ondervloer laminaat

parket-point

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Groot niet te vermijden

De Klussenier in de schijnwerpers tijdens theatershow ‘Shave, Rattle and Roll’ ‘Shave, Rattle and Roll’ is de titel van de nieuwe theatershow van Het Groot Niet Te Vermijden. Na ruim 25 jaar weet dit vijfkoppige Rotterdamse theatergenootschap hun publiek nog steeds te verrassen met messcherpe grappen, humoristische sketches en natuurlijk geweldige muziek uit verschillende genres. Op doet Het Groot ook aan. Klussenier is zeer verheugd. Er is namelijk ook een rol weggelegd voor De Klussenier in deze show! Shave, Rattle and Roll staat weer garant voor een avondje lachen, zingen en swingen. De muziek heeft zoals altijd een groot aandeel in de shows van Het Groot Niet Te Vermijden. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe professioneel deze mannen j verschillende instrumenten bespelen en ondertussen de meest humoristische sketches neerzetten. Ze staan niet voor niets te boek als echte vakmensen. Een vakman op ander gebied is Klussenier . In de omgeving van staat hij bekend als de professionele vakman voor verbouwingen en renovatiewerk. Onder andere dankzij zijn bijdrage krijgt Het Groot Niet Te Vermijden de kans hun creatieve ideeën uit te werken tot een geweldige show. : ‘De franchiseorgfanisatie De Klussenier heeft de afgelopen twee theaterseizoenen gesponsord. Het was een succes! Het is voor mij leuk om te zien dat mede door de bijdrage van De Klussenier deze talentvolle heren een geweldige show kunnen neerzetten. In de show wordt op een gegeven moment de spotlight gericht op De Klussenier. Ik heb zelf de show nog niet gezien en ben erg benieuwd hoe ze dat doen. Daarnaast krijgen Klusseniers de mogelijkheid om zelf van de show te genieten of om kaarten cadeau te doen aan klanten. Wat is er nou leuker dan de klant bij oplevering twee kaarten voor een goede theatershow cadeau te doen?’ Kijk voor de speeldata op de site van Het Groot Niet Te Vermijden of informeer bij het theater bij u in de buurt.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Deur laag btw-tarief op kier

Deur laag btw-tarief op kier

|  Laatst gewijzigd:21-05-2015 15:07  |  Thomas van Belzen  | 1

Den Haag – De kans dat het btw-tarief op verbouw- en renovatiewerkzaamheden 
6 procent blijft, lijkt met de dag groter te worden. Eén tarief van 19 of 15 procent, of verschillende tarieven zoals nu het geval is. Politici onderhandelen de komende maanden druk over een nieuw btw-stelsel.

De bouwsector ziet haar kans schoon. In de wetenschap dat het tijdelijke lage btw-tarief voor verbouw- en renovatiewerkzaamheden op 1 juli afloopt, dringt zowel Bouwend Nederland als de Aannemersfederatie aan op een permanent laag tarief voor de bouw.

Ondanks eerdere uitlatingen van Kamerleden en ministers – “dit moet een piek veroorzaken en het is een crisismaatregel” – lijkt het pleidooi van de twee belangenorganisaties geen losse flodder. Meer en meer politieke partijen buigen in de richting van de bouwsector.

De SP is van alle partijen het meest uitgesproken. “Wij vinden het een goede zaak als de btw laag blijft. Wat ons betreft ook per 1 juli. Maar het moet niet weer een tijdelijke maatregel worden. Elke keer zien we namelijk een shockeffect. Dat opdrachtgevers vooral aan het begin van zo’n periode investeren. Dat is niet goed voor de bouw. Die krijgt elke keer nieuwe klappen en heeft juist behoefte aan duidelijkheid”, zegt SP’er Farshad Bashir.

Iets minder open kaart speelt de PvdA. Kamerlid Jacques Monasch: “We hebben deze maatregel al verschillende keren verlengd. Juist als je nu gaat roepen dat je het weer gaat verlengen, stel je gedrag uit, terwijl de druk moet blijven. Bovendien lijkt de markt zich te herstellen. Er worden weer meer huizen verkocht, dus dat betekent ook meer verbouwingen.”

Toch gooit de PvdA de deur niet helemaal dicht. “In de grondgedachte ben ik het ermee eens dat een lager btw-tarief op arbeid de werkgelegenheid stimuleert. Ik vind dat we dit plan dus moeten betrekken in de discussie over het nieuwe belastingstelsel: hoe maken we arbeid goedkoper?”

D66 lijkt ook op die lijn te zitten. Eerder stelde de partij van Pechtold voor de ongebruikte miljoenen uit het Energiebesparingsfonds in te zetten voor een laag btw-tarief op arbeid.

Rond de zomer volgt meer duidelijkheid. Vooral de VVD moet nog worden overtuigd. Kamerlid Roald van der Linde: “We zijn altijd voor belastingverlaging en de tijdelijke btw-verlaging is zeer succesvol geweest, maar het moet wel ergens van betaald worden. Ik zie die dekking niet.”

Publicatie datum: 21-05-2015 15:07
Renovatie+en+onderhoud, Regelgeving, Personalia, Binnenland
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

BTW VERLAAGD

Praktijkinformatie

Verlaagd btw-tarief op renoveren en verbouwen woningen

Het kabinet en de oppositiepartijen hebben bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit moet na de begrotingsonderhandeling op Prinsjesdag nog formeel bekrachtigd worden.

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari 2013 tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen.
De btw op arbeid  is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die dus loopt tot 1 juli 2015. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van een opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Deze goederen kunnen in eigen werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling voor 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, die de verbouwing van een woning begeleiden onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kadegebonden woonboten.
Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015.

Besluit verlaagde btw-tarief

Op de website van de Rijksoverheid kunt u het besluit van 28 februari 2013 en de bijlagen downloaden. De eerste bijlage is opgenomen achter het besluit van 28 februari 2013, de tweede bijlage is apart opgenomen onder de bijlagen. De tekst zal op korte termijn geactualiseerd worden naar aanleiding van de goedkeuring door de Eerste Kamer op 17 december 2013.

In artikel 5 van het besluit verlaagde btw-tarief wordt verwezen naar een nadere toelichting op de Omzetbelasting. In dit document (op blz. 68) wordt ook omschreven wat verstaan dient te worden onder het begrip woning en over hoe de leeftijd van de woning berekend dient te worden.

Overige bouwgerelateerde 6% BTW-regelingen

Naast het hierboven vermelde tijdelijk verlaagde BTW-tarief op verbouwen renoveren van woningen, zijn er nog een aantal bouwgerelateerde werkzaamheden die onder het 6% BTW tarief vallen:

Isoleren van woningen

De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bijwoningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook riet geldt niet als isolatiemateriaal.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het 6%-tarief ook voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van (isolatie)glas.

Voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Vanaf 1 januari 2014 vallen alle gebruikte materialen onder het 21% BTW-tarief.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Stukadoren van woningen

Het stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het stukadoorwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
Tot slot geldt het 6% BTW-tarief ook voor het behangen (klik hier voor meer informatie) en het schoonmaken (klik hier) van woningen.

Overigens geldt voor alle regelingen dat werkzaamheden die te ver afstaan van de vermelde werkzaamheden, niet onder het 6% BTW-tarief vallen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op de website van de Belastingdienst onder de betreffende regeling.

 

Bron:http://www.bouwendnederland.nl/praktijkinformatie/verlaagd-btwtarief

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

BTW Tarief: 6% of 21%

BTW Tarief: 6% of 21%

Voor een aantal werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief: isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Voor de volgende werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief:

Het 6%-tarief geldt alleen als de woning ouder is dan twee jaar. Bij het vaststellen van de leeftijd van een woning gaat men uit van de datum waarop de woning voor het eerst echt wordt bewoond. Daarnaast moet het huis bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren.

 

Btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden

Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.

Nieuw bij deze btw-verlaging is dat er ook een specifieke goedkeuring is verleend voor:

 • De arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden (bij het aanleggen en onderhouden van tuinen)
 • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende:

 • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht
 • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
 • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten
 • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Niet van toepassing

Voor de volgende werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet:

 • Glazen wassen
 • Het vervangen van gordijnen en zonwering
 • Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning

Btw-tarief voor isoleren

De arbeidskosten voor vloer-, dak- en gevelisolatie bij woningen ouder dan twee jaar vallen onder het lage btw-tarief. Een belangrijke voorwaarde die daarbij wordt gesteld is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Daarnaast worden de materiaalkosten sinds 1 januari 2014 altijd belast tegen 21%. Ook werkzaamheden die te ver afstaan van de isolatiewerkzaamheid vallen onder het 21%-tarief. Zie ook Belastingdienst.nl: isoleren van woningen › De arbeidskosten voor het plaatsen van glas vallen wel onder het 6%-tarief evenals de kosten die rechtstreeks aan de isolatie zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten.

Btw-tarief voor schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan twee jaar valt onder het lage btw-tarief. Het 6%-tarief is ook van toepassing op:

 • Het voorbereiden van het schilderwerk
 • De voorbehandelingen
 • De gebruikte materialen.

Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk. Zie Belastingdienst.nl: Schilderen ›

Btw-tarief voor stukadoren

Het stukadoren van woningen ouder dan twee jaar valt onder het 6%-tarief. Het lage btw-tarief is verder van toepassing op:

 • Het voorbereiden van het stukadoorswerk
 • De voorbehandelingen
 • De gebruikte materialen.

Onder het 21 %-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het stukadoorswerk, zoals het plaatsen van gipswanden, het aanbrengen van tegels op wanden of het leggen van vloeren.

Btw-tarief voor behangen

Behangen valt onder het 6%-tarief. De woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Het tarief is van toepassing op:

 • Het behangen
 • De noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden
 • De gebruikte materialen

Let op: het leveren van behang valt wel onder het 21%-tarief.

Btw-tarief voor schoonmaken

Schoonmaakwerk aan de binnenkant van de woning valt onder het 6%-tarief. De woning moet wel ouder zijn dan twee jaar.

Sommige werkzaamheden vallen onder het 21%-tarief, zoals:

 • Schoonmaakwerk aan de buitenkant van de woning
 • Specifieke schoonmaakdiensten, zoals schoorsteenvegen en cv-reiniging
 • Schoonmaakwerk dat meestal door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld: het in de was zetten van parketvloeren, reinigen van portieken met hoge drukreinigers, brand- en roetreiniging, schoonmaak bij zware vervuiling, schoonmaak na waterschade, ontruimen en schoonmaak na overlijden bewoner.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht: ‘Verlaagde btw voor renovatie- en herstelwerzaamheden’.
Lees het nieuwsbericht over het verlaagde btw-tarief van de Rijksoverheid.
Overzicht vragen en antwoorden over verlaagd btw-tarief op arbeidskosten (Rijkoverheid)

Bron: VEH

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Keuren trappen en rolsteiger

Vanaf vandaag kunt u ook bij mij terecht voor het laten keuren van trappen en rolsteigers.

Dus niet alleen elektrisch gereedschap maar vanaf nu dus ook trappen en rolsteigers.

Ook ZZP’ers moeten steigermateriaal laten keuren

Op 84 procent van de kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen. Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW dit jaar op ruim 650 bouwlocaties in diverse binnensteden.

In 265 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk is stilgelegd. Alle bedrijven die onveilig werkten, hebben onder druk van de Inspectie SZW de risico’s weggenomen. De Inspectie legde 71 boetes op, waarvan drie aan werknemers die onveilig werkten terwijl de werkgever wel had gezorgd voor een veilige werkplek.

Bij de bouw en het onderhoud van woningen, kantoren en fabrieken gebeuren  jaarlijks 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop. De meest voorkomende oorzaak is dat mensen van een ladder of steiger vallen. Op de locaties waar zaken mis waren, ging het in ruim de helft van de gevallen om onveilig gebruik van rolsteigers. Deze steigers op wieltjes worden niet altijd volgens de voorschriften van de fabrikant opgebouwd. Vaak zijn niet alle onderdelen aanwezig of worden onderdelen gemakshalve niet gebruikt. Dit betreft bijvoorbeeld leuningen langs de werkvloer, remmen voor de wielen of diagonalen die de steigers moeten stabiliseren. Ook ladders en trappen worden niet altijd veilig gebruikt. Werknemers moeten te ver naast de ladder reiken of kunnen zich niet vasthouden omdat ze gereedschap of materiaal dragen.

Bron: http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/72596-zzp-bouwinspectie

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Hoe veilig is uw huis?

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Woninginbraak en overlast komen nog steeds veel voor. Het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen en persoonlijke eigendommen heeft doorzocht geeft een onveilig gevoel. Uit onderzoek is gebleken dat u 90% minder kans maakt op inbraken in uw woning wanneer uw huis voldoet aan de eisen van PKVW.

Wat houdt PKVW precies in?

PKVW staat voor Politie Keurmerk Veilig Wonen en is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de (sociale) veiligheid in en rondom uw woning.

Wat kan DE Klussenier Chris Millenaar voor u betekenen?

Voor € 60,00 maakt onze Erkende Preventie Adviseur een veiligheidsscan van uw woning (Dit neemt Ruim een uur tijd in beslag). Hierbij wordt elk gevelelement (ramenen deuren etc.) beoordeeld op inbraakwerendheid.  U krijgt een opgave van de kosten om uw woning te laten voldoen aan de eisen van het PKVW en wat de kosten zijn van certificering. Met het door ons uit te reiken Certificaat kunt u bij de meeste  verzekeringsmaatschappijen een korting bedingen op uw inboedelverzekering. Wanneer DE Klussenier Chris Millenaar de werkzaamheden en het certificaat mag uitreiken, ontvangt u de kosten van de scan terug.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

BTW-verlaging stimulaans voor consument

Voor een substantieel deel van de Nederlandse

consumenten is dit een stimulans om

werkzaamheden te laten uitvoeren, die onder

op de drie huishoudens bekend met deze maatregeldeze maatregel vallen. Verder is ook bijna twee

Twee op de drie huishoudens bekend met de btw-verlaging 
In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten (van 21% naar 6%) van toepassing op alle renovatie-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden in, aan en rond een woning.

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin (bijv. dakkapel, uitbouw, badkamer, keuken, cv-ketel, isolatie, glas/kozijn en zonnepanelen). Ook investeringen in het energiezuinig maken van een woning vallen onder de regeling. Dankzij deze maatregel kunnen consumenten tegen lagere kosten hun woning of tuin verbeteren.

Bron: UNETO VNI

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Electrisch gereedschap keuring

Voor bedrijven.

Vanaf  juni 2013 is DE Klussenier Chris Millenaar ook inzetbaar voor elektrisch gereedschap keuren.

Concreet betekent dit dat u alle elektrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. Meestal is dit elk jaar. Ik DE Klussenier Chris Millenaar ben in bezit van de benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties te mogen uitvoeren. En u hierover verder te informeren.

 

certificaat NEN3140

 

ZZP'ers VCA en de NEN 3140 keuring

ZZP’ers worden een steeds grotere groep in de Bouw & Industrie. Veel bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland en Europa eisen van de door hun ingehuurde ZZP’ers dat zij het VCA veiligheids diploma hebben en dat het door hun te gebruiken gereedschap gekeurd is. Vaak gebeurt dit op het laatste moment als de opdrachtgever dit eist. Door jaarlijks het gereedschap te laten keuren wordt voorkomen dat u van de bouw of het project word weggestuurd. Tevens vinden wij dat het proffesioneel overkomt bij de opdrachtgever en nog belangrijker is de veiligheid voor de gebruikers.

Bron:http://www.nen3140.net/keuring/zzpers.html 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

De Klussenier Heteluchtballon actie

 • Bij besteding van € 9.999, –  tussen 1 april 2013 en 1 oktober 2013 bij DE Klussenier Chris Millenaar die meedoet aan deze actie, ontvangt u 2 instapkaarten voor De Klussenier Heteluchtballon. Werkzaamheden moeten voor 1 januari 2014 gestart zijn.
 • Alleen particuliere klanten kunnen meedoen aan de ballonactie.
 • De klant wordt geïnformeerd door de ballonvaartmaatschappij over de ballonvaart.
 • De ballonvaarder en zijn team zijn professionals in het bezit van alle diploma’s, vergunningen en verzekeringen.
 • Voor overige bepalingen en informatie verwijzen we door naar het document Algemene Voorwaarden: Klik hier om deze te lezen.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen