Eerste Nederlandse praktijktest met waterstof c.v.-systeem

Eerste Nederlandse praktijktest met waterstof c.v.-systemen

HSF neemt deel aan de eerste Nederlandse praktijktest van waterstoftechnologie voor woningen. De drie maanden durende test vindt plaats in een proefopstelling van EnTranCe op het terrein van de Hanzehogeschool Groningen. In de proeftuin worden drie waterstof c.v.-ketels getest met waterstofleidingsystemen van HSF. De resultaten moeten een veilige werking in woonwijken helpen garanderen en een grootschalige toepassing van waterstof mogelijk maken.

Proefopstelling intern met de drie type leidingen (koper, RVS en multilayer kunststof) van VSH. Foto: HSF.

Waterstof is een kansrijk alternatief voor aardgas. Diverse fabrikanten brengen installatietechnische producten op de markt die geschikt zijn voor waterstof. Maar hoe werken ze in de praktijk? Welke technische infrastructuur is nodig voor een veilige werking in de bebouwde omgeving? Om dat soort vragen te beantwoorden, start EnTranCe binnenkort een test met c.v.-ketels (Bekaert) en leidingsystemen (HSF, VSH) die geschikt zijn voor waterstof. De uitkomsten worden primair benut voor de eerste waterstofwoonwijk van honderd woningen, Nijstad-Oost in Hoogeveen, waarvan de bouw al in 2021 moet starten.

Functioneel testen

“Wij zijn blij dat we in dit testproject kunnen participeren”, zegt Alexander Barendregt, Project Manager bij HSF. “Het is een volgende stap in de transitie naar een aardgasloze energievoorziening en er is veel belangstelling voor deze praktijktest, ook vanuit het buitenland.” Vorig jaar had HSF al een wereldprimeur met de KIWA prestatieverklaring voor vijf gasnetproducten overeenkomstig de nieuwe keuringseis KE 214 voor waterstof. “Maar nu gaan we functioneel testen of deze producten als compleet leidingsysteem veilig werken.” HSF levert de externe leidingen en zusterbedrijf VSH de interne leidingen voor de duurtest. Beide bedrijven zijn onderdeel van Aalberts.

Interne én externe leidingen

De test vindt plaats in drie containers met c.v.-ketels die vanuit externe tanks van waterstof worden voorzien. De c.v.-installaties hebben een zelfde leidinglengte, maar een verschillende binneninstallatie, om zo variabel mogelijk testdata te kunnen vergaren. Ze zullen drie maanden met intermitterende cycli draaien. “Wij testen het waterstoftransport vooral op veiligheid en letten op zaken die eventueel optreden, zoals drukverlies, lekkages en geluidsoverlast.”

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Waterzijdig inregelen niet verplicht.

 

Waterzijdig inregelen wordt geen verplichte maatregel voor bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom.

Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken laten weten. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat waterzijdig inregelen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ geplaatst zou worden.

Dat zijn energiebesparingsmaatregelen die verplicht zijn als een bedrijf een verbruik heeft dat boven de bovengenoemde hoeveelheden gas en elektriciteit uitkomt. Ook moet een maatregel binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

Terugverdientijden

De minister had aangegeven dat eerst nog bestudeerd moest worden of waterzijdig inregelen daadwerkelijk terug te verdienen zou zijn binnen vijf jaar, maar daar leek vorig jaar niemand aan te twijfelen. Zelfs de ‘eigen’ Rijksdienst RVO spreekt op haar site van een terugverdientijd van 2 jaar.

Maar dat blijkt allemaal niet zo te zijn, stellen onderzoekers van Kiwa in een rapport, waarop de minister zijn beslissing baseert. “Uit de onderzoeken concludeer ik dat dat waterzijdig inregelen een te hoge terugverdientijd heeft”, aldus de minister.

Vanuit de markt is er veel kritiek. Ook heeft GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee gevraagd om een second opinion van het onderzoek. Daar voelt de
minister niets voor. Wel nodigt hij Kiwa uit om opheldering over de cijfers te geven.

Dynamisch en statisch

In het rapport werd zowel gekeken naar statisch inregelen als dynamisch inregelen. De energetische besparing van dynamisch waterzijdig inregelen ten opzichte van statisch goed waterzijdig ingeregelde cv-installaties blijkt 0,79-1,06% en de terugverdientijd ligt tussen de 9 en 75 jaar.

De energetische besparing van dynamisch waterzijdig inregelen ten opzichte van nog niet ingeregelde cv-installaties is 1,25-1,55% en de terugverdientijd ligt hierbij tussen de 19 en 73 jaar. De energetische besparing van statisch waterzijdig inregelen is ten opzichte van nog niet ingeregelde cv-installaties is 0,18-0,64% en de terugverdientijd ligt tussen de 31 en 84 jaar.

Wiebes: “Een verdere aanpassing van de lijst met Erkende Maatregelen op deze punten is op dit moment dan ook niet nodig.”

Handeling

Ook stelt Wiebes dat ‘gewoon’ inregelen, dus zonder dat er techniek aan wordt toegevoegd, niet op de lijst kan komen, omdat het hier gaat om een ‘handeling’ en niet om een ‘maatregel’.

“Statisch waterzijdig inregelen betreft het eenmalig inregelen met een stelschroef van radiatoren wanneer er een voetventiel of statische radiatorafsluiter aanwezig is en deze niet goed ingeregeld is. Deze maatregel komt echter niet in aanmerking voor de EML, aangezien dit statisch waterzijdig inregelen een handeling is.”

 

Bron: https://www.installatie.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Led verlichting verplicht voor bedrijven 1 Juli 2020.

Led-verlichting volgend jaar juli 2020 verplicht voor bedrijven

 

 

 

 

 

 

Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Shutterstock.com

Het duurt nog een paar maanden, maar op 1 juli 2020 moet de verlichting bij Nederlandse bedrijven helemaal led-based zijn. Dat betekent dat e-installateurs in de komende maanden waarschijnlijk extra werk hebben aan het vervangen van oude lampen en/of armaturen.

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan die bedrijven verplicht om volledig op ledverlichting over te gaan. De motie luidde als volgt: ‘constaterende dat de verplichting van ledverlichting in de dienstensector 0,9 megaton CO2-winst kan opleveren; overwegende dat de aanschaf van ledverlichting door een lagere energierekening zich op termijn terugverdient; verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend ledverlichting te gebruiken; verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar ledverlichting in haar gebouwen en installaties, en gaat over tot de orde van de dag.’

Licht is onmisbaar, ook in bedrijven. Het zorgt ervoor dat producten goed te zien zijn, dat werknemers zich goed kunnen concentreren en dat het werk veilig gedaan kan worden. In showrooms, magazijnen, werkplaatsen, klaslokalen of kantoorruimtes: op al die plaatsen is licht essentieel en moet het optimaal zijn qua kleur en intensiteit. Tegenwoordig is voor alle traditionele lichtbronnen een led-alternatief op de markt. Technisch gezien is er dus geen enkele reden meer om niet op de energiezuinige lichtbron led over te stappen.

Investeren en besparen

Veel bedrijven zijn uit eigen beweging al op led overgegaan, maar vanaf 1 juli 2020 is het echt verplicht. In een flink aantal bedrijven branden nog TL-lampen, halogeenlampen en gloeilampen om binnenshuis voor een goede basisverlichting te zorgen. Die lichtbronnen moeten allemaal vervangen worden door led. De technologie van led is volwassen geworden, zodat nu ook de kleur en de intensiteit van de verlichting geen issue meer is. Ledverlichting heeft veel voordelen. Het gaat lang mee en verbruikt weinig stroom. De investering in led kan in twee jaar tijd terug worden verdiend, afhankelijk van de toepassing. De extra kosten voor de aanschaf zijn snel af te schrijven, omdat de energierekening fors naar beneden gaat. Om de overgang naar led te stimuleren, wordt lichtrenovatie (deels) gesubsidieerd met de Energie Investerings Aftrek (EIA). Die regeling is bedoeld voor ondernemers met een winstoogmerk.

Collectief overstappen

Er zijn bedrijven die de overstap zelf gaan regelen en het aan de gebouwbeheerder of de afdeling facilitair overlaten. Andere bedrijven besteden het uit aan installateurs en specialisten op het gebied van verlichting. Zij zullen het in de komende maanden naar verwachting druk krijgen. Een andere manier is een collectieve overstap via een inkoopcoöperatie. Zo regelt Intrakoop de inkoop voor ongeveer 550 zorgorganisaties in Nederland, met in totaal zo’n 7.000 locaties. Intrakoop ontzorgt de zorgorganisaties, ook op het gebied van de overstap naar led. De coöperatie heeft zich in de materie verdiept, aanbiedingen vergeleken, een overeenkomst met een verlichtingspartner gesloten en een plan opgesteld om de hele operatie goed te laten verlopen. Overigens laten ze aangesloten organisaties vrij om zelf hun (huis)installateur voor de overgang naar led zorg te dragen. Niet alleen op het gebied van zorg bestaan er inkoopcoöperaties. Ook in andere sectoren zullen er partijen zijn die een collectieve overstap voor een grote groep aangeslotenen kunnen regelen.

 

BRON: Installatieprofs.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden aan woningen wat 9% BTW wordt.

Het isolerenschilderenstukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief.

Ook het schoonmaken in woningen valt onder het 6%-tarief. Hierbij geldt dat de woning niet ouder dan 2 jaar hoeft te zijn.

Bron: belastingdienst.

 

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Waterzijdig inregelen’ cv wordt een eis

Installateurs moeten volgend jaar het zogeheten ‘waterzijdig inregelen’ van een cv-installatie automatisch meenemen. Deze maatregel levert namelijk een besparing op van gasverbruik die kan oplopen tot 25 procent.

Waterzijdig inregelen is het instellen van een optimale balans tussen de cv-ketel en de radiatoren. GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee had in een motie gevraagd of deze manier van inregelen standaard kan worden en daarvoor was een meerderheid in de Kamer te porren. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het een maatregel met een terugverdientijd van twee jaar.

Grote stap
Van der Lee vindt dat er een grote stap is gezet. “Deze maatregel kost de overheid niets, maar voorkomt wél enorm veel uitstoot.’ GroenLinks heeft berekend dat het beter instellen van bedrijfsmatige cv-ketels jaarlijks zo’n 0,5 megaton CO2-besparing oplevert. Overigens kan ook het waterzijdig inregelen van de cv-installatie in miljoenen woningen leiden tot een enorme aardgasbesparing én een verminderde CO2-uitstoot.”

Schepje bovenop
De verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen was er al, maar de overheid doet er onder andere met deze maatregel nog een schepje bovenop. Vanaf medio 2019 moeten ondernemingen aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan komt de inspectie van de Omgevingsdienst langs, die een boete kan opleggen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

De warmtepomp is een waardeloze, peperdure oplossing voor het CO2-probleem

Mitsubishi_Electric_MUZ-FD25VABH_room_air_conditioner

Foto: Een warmtepomp van Mitsubishi. Bron: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons.

De warmtepomp wordt de laatste maanden gepropageerd als dé oplossing van het CO2-probleem. Wat iedereen inmiddels vergeten is, is dat de warmtepomp werd voorgedragen als middel om de gaswinning in Groningen te beperken, niet om CO2 te besparen. Zowel het terugdringen van de gaswinning als ook het terugbrengen van de CO2-uitstoot kloppen in deze redenatie niet. Ik zal uitleggen waarom.

Gaat de gaswinning omlaag na de introductie van de warmtepomp?

Een gemiddeld huishouden van 4 personen in een tussenwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4.120 kWh [CBS]. Een warmtepomp voegt daar een elektriciteitsverbruik van ca. 4.850 kWh aan toe, met andere woorden, de elektrische energiebehoefte voor zo’n huishouden stijgt met meer dan 100%!! Om deze extra energie te produceren is extra elektrische energie nodig. Mocht u denken dat zulks met zonnepanelen op uw dak lukt… 17 panelen (het dak ligt nu vol!) zijn goed voor ca. 3.800 kWh, dus linksom of rechtsom, de energiebehoefte van 8.970 kWh komt grotendeels NIET van uw dak!

‘Grijze’ stroom komt in Nederland uit drie soorten energiebronnen: gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales en kernenergie. Deze zogenaamde energiemix is afhankelijk van de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijzen en bestaat op dit moment voor 38% uit gas, 30% uit steenkool en 9% kernenergie, het restant is ‘overig’ (12%) en hernieuwbaar (9,5%). Aangezien de kolencentrales gesloten gaan worden, ontstaat een tekort aan capaciteit, waarvan velen denken dat deze missende 30% ingevuld gaat worden door ‘schone’ energie (op dit moment is dat 9,5% officieel, werkelijk ‘groen’ is slechts 1.5%). Kolencentrales overwegen nu over te stappen op het verbranden van hout uit landen als Canada. Een volstrekt onrendabele (want gesubsidieerd) energieopwekking die bovendien gebaseerd is op een boekhoudkundige truc. De CO2 die vrijkomt bij de houtverbranding wordt namelijk ‘alvast’ verdisconteerd met de CO2-opname van een boom die nog geplant moet worden. Zolang hout niet net zo snel groeit als brandt blijft dit een boekhoudkundige truc. Bovendien ligt de CO2-uitstoot van hout 10% hoger dan die van steenkool.

Door de warmtepomp wordt nog eens een extra tekort gegeneerd dat onmogelijk ook nog ingevuld kan worden door ‘schone’ energie. Het meest waarschijnlijk is dat deze energie aanvankelijk geïmporteerd zal worden vanuit Frankrijk (kernenergie) of Duitsland (bruinkolenenergie en in de zomer een beetje groen) en uiteindelijk door de bouw van extra gascentrales. De eerste tekenen zijn daarvan al zichtbaar nu de gascentrale in Maasbracht weer wordt heropend. Kortom, door de Nederlandse huishoudens ‘van het gas af’ te halen, zullen de Nederlandse energiecentrales ‘aan het gas’ gaan! Helaas voor GroenLinks heeft u de warmtepomp hoofdzakelijk nodig in de winter, het moment waarop zonnepanelen nog maar 5% capaciteit hebben…

Gaat de CO2-uitstoot omlaag na de introductie van de warmtepomp?

Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat er een forse toename in elektrische energiebehoefte ontstaat. De bespaarde CO2 van uw verwarmingsketel komt nu uit de elektriciteitscentrale. Bovendien: een moderne HR-ketel heeft een rendement van 95% of meer, wat zoveel wil zeggen dat van iedere m3 aardgas 95% of meer wordt omgezet in energie (warmte). De gasgestookte energiecentrale heeft een rendement van 60% (elektriciteit), met andere woorden, van iedere m3 gas gaat 40% verloren. Kortom, uw eigen keteltje is vele malen efficiënter!

Is de introductie van warmtepompen uitvoerbaar?

Stelt u zich eens voor: 7 miljoen huishoudens dienen te voorzien worden van een warmtepomp. Als men rekent met 180 werkbare dagen in de bouw en een uitvoeringstijd van 20 jaar (3600 werkbare dagen), dan zullen dus 1.944 warmtepompen PER DAG aangelegd moeten worden om over 20 jaar de klus geklaard te hebben! Uitgangspunt zou dan zijn dat de aanleg van één warmtepomp één dag duurt… en dat is zeker niet het geval. Een stad als Utrecht heeft 174.000 huishoudens en zou dus naar analogie in 89,5 dagen helemaal op de warmtepompen moeten zitten!

Een bijkomend probleem is de verzwaring van het elektriciteitsnet. Door de veel grotere belasting per huishouden van het net, zal dit op alle plekken waar warmtepompen worden geïntroduceerd ook dubbel zo zwaar uitgevoerd moeten worden!

Is de introductie van warmtepompen betaalbaar?

Wat kost de aanleg van een warmtepomp? Als u tussen de regels door leest op de website, lijken de kosten nog mee te vallen met ‘maar’ €10.000,- tot €25.000,-. Het addertje zit onder ‘hoe goed is je woning geïsoleerd’… want wellicht maar 5% van het huidige woningbestand voldoet aan die norm. HR++ glas overal, gevels volledig geïsoleerd, een ventilatiesysteem, kortom, het huis dient zo ongeveer luchtdicht verpakt te worden en voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem om nog wat frisse lucht naar binnen te krijgen. Daarnaast werkt het systeem met temperaturen van zo rond de 35 graden waardoor radiatoren dienen aangepast te worden, vloerverwarming aangelegd etc etc. De totale kosten lopen dan al snel op naar €60.000,-.

En woont u dan comfortabel? Vergeet het maar! Bij temperaturen onder de 0 graden werkt ook de warmtepomp beduidend slechter, gaat het echt hard vriezen dan zal het een wonder heten wilt u het huis nog tot 18 graden kunnen verwarmen. Legio voorbeelden van inmiddels mislukte projecten zijn er terug te vinden op internet.

Is de warmtepomp terug te verdienen?

De site rekent u netjes voor dat u binnen 10 tot 15 jaar uw ‘investering’ heeft terugverdiend. Dat is gebaseerd op een bedrag van 15.000,- helaas. Dan is het nog maar de vraag wat de technische levensduur is van de installatie. Maar het moment van terugverdienen bij een ‘investering’ van 60.000,- zal pas aanbreken als het apparaat waarschijnlijk alweer aan vernieuwing toe is….

Natuurlijk heeft de overheid al goede ideeën bedacht – kuch: Wiebes suggereerde ‘regelingen met banken’. Banken staan bekend als zeer betrouwbaar, dus daar kunt u met een gerust hart uw leninkje wel halen. Een andere suggestie komt van de gemeentes: verkoop gewoon de grond terug aan de gemeente en u heeft weer cash! Ik laat me hier niet verder uit over deze slinkse roof van uw bezittingen.

En hoe nu verder?

De linker helft van het politieke spectrum ziet inmiddels de bui hangen. Hun achterban kan die warmtepomp helemaal niet betalen! Ze hebben afgelopen weekend dan ook een nieuw woord bedacht: klimaatrechtvaardigheid! Met andere woorden: de zelf bedachte klimaathysterie mag betaald worden door een ander, niet door henzelf (lees achterban)! Het is nu wachten op een voorstel om de sociale woningbouw in Nederland te voorzien van warmtepompen op kosten van ‘de rijken’.

Resumerend: in essentie is de warmtepomp een enorm kostbare operatie om de CO2-uitstoot en het gasverbruik in Nederland sterk te verhogen, snapt u het nog.

 

 18 december 2018

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Leerlingen

Vanaf 11 september 2017 ben ik een erkend leerbedrijf. En daarom ben ik nu opzoek, naar leerlingen die graag met hun handen willen werken, en het leuk vinden om wat bij te leren.

Meld je nu aan. Graag per mail Info@chrismillenaar.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

erkend leerbedrijf

Vanaf 11 september 2017 ben ik een erkend leerbedrijf.

 

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Slecht gesteld met kennis over meterkast

17-03-2017 De meeste huiseigenaren geen idee hebben hoe de meterkast functioneert of hoe veilig dat hij is. Dit leidt tot veel woningbranden, die ontstaan in de meterkast. Daarom is er een speciale projectwebsite in het leven geroepen die de bewustwording rondom de meterkast moet verbeteren.

ABB Benelux onderzocht de meterkastkennis van Nederland. Onder de noemer ‘Doe de Meterkast-check’ kunnen particulieren hun kennisniveau testen, en kunnen installateurs zich profileren. Onderdeel van de campagne ‘Doe de Meterkastcheck’ is dat consumenten foto’s van hun meterkast kunnen uploaden.

Bij ruim 50 procent van de consumenten wordt de groepenkast nooit gecontroleerd. Een derde zegt deze periodieke controle zelf uit te voeren, terwijl 99 procent van de ongevallen in de meterkast juist ontstaat door toedoen van de bewoners. Ook de aardlekschakelaar wordt door 51 procent van de huurders en 39 procent van de woningeigenaren nooit getest. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet waar een overspanningsbeveiliging voor dient en of ze er überhaupt één hebben. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 60 procent van de consumenten een periodieke keuring op prijs stelt. Onder huurders is dat zelfs meer dan 70 procent. Consumenten zijn ook bereid daarvoor te betalen, al weet het merendeel niet hoeveel.

Meterkastbrand

Bijna 30 procent van de elektriciteitsongevallen ontstaat in de meterkast, waardoor brand kan ontstaan. Dit kan resulteren in een woningbrand. Brand in de meterkast is één van de gevaarlijkste branden, vanwege de veelal in de meterkast aanwezige gasleiding en de locatie, vaak midden in het huis. ‘Onveilige situaties ontstaan door slecht onderhoud, slechte montage, overbelasting en opslag van brandbare materialen’, aldus Harro de Langen van ABB Benelux. ‘Meestal gaat het om ondeugdelijke aanpassingen. Maar ook door aansluitingen die in de loop der tijd zijn los getrild. Ook zelf in de meterkast geplaatste elektrische apparaten veroorzaken overbelasting, kortsluiting, storing of brand’, legt De Langen uit.

Bron: Installatie.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Remeha Tzerra

Deze cv-ketel is als beste uit de onafhankelijke test gekomen van de Consumentenbond.

De in Nederland ontwikkelde en geproduceerde Tzerra Plus CW4 is zeer energiezuinig, zorgt voor supersnelle en comfortabele warmtelevering en is door de compacte afmeting bijna overal in een woning te plaatsen.

Hoogste testoordeel
In totaal heeft de Consumentenbond 17 moderne HR-ketels getest. De Remeha Tzerra M28c Plus is met een 7,7 als eindresultaat als beste getest. Volgens de Consumentenbond is het toestel een echte allrounder. Op veel van de onderdelen komt deze ketel bijzonder sterk voor de dag. Zo laat het toestel op het gebied van energiezuinigheid bij verwarming al zijn concurrenten ver achter zich. Ook op comfort warm water en stroomverbruik scoort het toestel in de hoge regionen. Bovendien wordt deze topper aangeboden voor een zeer scherpe prijs in vergelijking tot andere geteste cv-ketels.

Beste cv-ketelmerk van Nederland
Als kers op de taart krijgt het merk Remeha van het consumentenpanel ook nog eens het hoogste rapportcijfer, een 8,5.

Kijk op de website voor meer informatie.

Documenten

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen