Jaarlijks archief: 2012

Btw-tarief omhoog van 19 naar 21% Wat verandert er?

Btw-tarief omhoog van 19 naar 21%

Wat verandert er?

Het algemene btw-tarief van 19% gaat omhoog naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. De verhoging van de btw wordt vanaf 2013 voor een deel gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De verhoging gaat in per 1 oktober 2012.

Overgangsregeling nieuwbouwwoningen

Er komt een overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht voor 28 april 2012 met een opleveringsdatum na 30 september 2012. Het tarief van 19% blijft voor deze woningen gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013.

Begrotingsakkoord 2013

Dit is een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Bron: website overheid.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ZZP’ers scoren bovengemiddeld

Onderzoek : ZZP’ers scoren bovengemiddeld

 

Bron: Nieuwsbrief MKB en ondernemerschap | Datum van publicatie: 14-06-2012

Onder zzp’ers zijn meer voorstanders dan tegenstanders voor hantering van een omzetcriterium om de hoogte van de zelfstandigenaftrek te bepalen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. Verder blijkt dat zzp’ers bovengemiddeld scoren op de schaal voor ondernemende houding. Dit blijkt ook uit hoe zzp’ers presteren in recessietijd. Zij zitten niet bij de pakken neer.

Glijdende schaal Momenteel heeft een zzp’er recht op zelfstandigenaftrek wanneer deze minimaal 1.225 uur per jaar aan het feitelijk drijven van zijn of haar onderneming besteedt. Dit komt neer op gemiddeld circa 25 uur per week. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te kijken naar alternatieven voor het urencriterium. Daarin is voorgesteld om het urencriterium te vervangen door bijvoorbeeld een omzetcriterium met een glijdende schaal. Men zou dan bij een omzet van meer dan € 10.000 per jaar recht hebben op honderd procent zelfstandigenaftrek en bij een omzet van minder dan € 10.000 naar rato. Aan de respondenten is gevraagd of zij het eens of oneens zijn met de voorgestelde wijziging. De helft ondersteunt het voorstel, 11% is neutraal en 22% is tegen. Een deel heeft zijn of haar mening niet kenbaar gemaakt (17%). Ook zelfstandigen die momenteel wel aan het urencriterium voldoen, maar niet (volledig) aan deze mogelijke invulling van een omzetcriterium, zijn in meerderheid voor aanpassing.

Ondernemen Verder blijken zzp’ers ondernemende types te zijn. Zij scoren bovengemiddeld op de schaal voor ondernemende houding. De ondernemende houding is gemeten door te kijken naar de innovativiteit, de risicobereidheid en de proactiviteit van zzp’ers. Een proactieve houding is bij zzp’ers het sterkst aanwezig en zij blijken ook te beschikken over een innovatieve houding. De mate waarin zij bereid zijn om risico’s te nemen is relatief laag. In deze tijden is een ondernemende houding welkom, want zzp’ers hebben het niet makkelijk. Zij zitten echter niet bij de pakken neer. Iets meer dan de helft ondervindt negatieve gevolgen van de huidige moeilijke economische omstandigheden. Uit de resultaten valt af te leiden dat zzp’ers in 2011 meer tijd hebben gestoken in het bedrijf, terwijl zij globaal hetzelfde inkomen hebben gerealiseerd. Als gevolg van de recessie is het aantal niet-declarabele uren gemiddeld circa 6 uur hoger uitgevallen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

De Klussenier Sportzomeractie

 

Ook De Klussenier Chris Millenaar is vanaf begin mei tot en met begin augustus 2012 helemaal in de sportsfeer door de diverse grote sportevenementen in Europa. De Klussenier Sportzomeractie speelt in op het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen en bestaat o.a. uit een winactie waarbij mooie prijzen te verdienen zijn.

Bij een getekende opdracht van minimaal € 500,- euro incl. btw kan er meegespeeld worden met de Online prijsvraag, die gericht is de Olympische Spelen. Bovendien ontvangt men gratis het Klussenier Sportzomershirt. Met de Online prijsvraag zijn fantastische prijzen te winnen zoals; een Klussenier voor een week aan het werk, een vaart in De Klussenier Heteluchtballon voor zes personen en méér.

Hoe doe ik mee?

Iedereen kan meedoen aan de Klussenier Sportzomeractie 2012. De voorwaarden zijn:

  • Een getekende offerte van minimaal € 500,- inclusief btw bij  DE Klussenier Chris Millenaar;
  • De offertedatum moet vallen binnen de periode 8 mei 2012 tot en met 26 juli 2012;
  • Werk zoals vermeld in de getekende offerte moet gestart zijn vanaf 8 mei 2012 tot uiterlijk 1 oktober 2012.

Kijk op www.klussenier.nl voor meer informatie over deze actie.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

6% BTW voor schilderwerk bij u thuis.

U als klant kan nog steeds profiteren van 6% BTW op al uw schilderwerk. Ook behangwerk valt onder het lage BTW-tarief van 6  procent. Het behang zelf valt onder het tarief van 19 procent. Dus de werkzaamheden en  het aanbrengen van het behang enerzijds (6 procent) en de levering van het  behang anderzijds (19 procent).
Bron:  Laag BTW-tarief schilderen ook geldig voor twee jaar oude huizen | Financieel | Belasting

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

brandwering voor betere brandpreventie en hogere brandveiligheid

Brandweer en verzekering stellen steeds strengere eisen aan brandpreventie en brandveiligheid.

Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen

in veiligheid tenietdoen; ook de doorvoeringen die gemaakt worden bij het aanleggen van leidingsystemen,

kabelgoten en luchtkanalen moeten brandwerend afgesloten zijn.

 

Compartimentering.

Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag

en brandoverslag tussen brandcompartimenten. Een pand wordt opgedeeld in

brandcompartimenten, en rookcompartimenten. Dit verhindert dat

een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden.

 brandscheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig

te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen